Mondigheid

Niet zo bijdehand mogelijk zijn en rechten afdwingen, maar meedenken en beslissen over zaken die jongeren aangaan, waarbij ze ook de consequenties daarvan overdenken en zonodig accepteren.

Dat is mondigheid!

Zie verder Jeugdparticipatie.net