Overige JPP

Jeugdparticipatie kan op veel manieren uitgevoerd worden. Vaak wordt er door een gemeente slechts één vorm gekozen, maar de verschillende vormen kunnen ook goed naast elkaar. Enkele voorbeelden zijn:

Een aparte variant is het jeugd- of kinderlintje, dat uitgereikt wordt aan kinderen of jongeren, die een bijzondere prestatie hebben geleverd.